Jonas Dueholm - Fascial Flow Guide

Jonas Dueholm er uddannet Advanced Fascial Flow® Guide og musiker, uddannet i Musik og Bevægelse fra Rytmisk Musikkonservatorium. Desuden er han cand.pæd. fra Aarhus Universitet, med speciale i kropslig læring. Jonas er evigt fascineret af det magiske felt mellem bevægelse og bevidsthed - et felt, han har udforsket i 15-20 år gennem bl.a. trommer, yoga, sang, dans, ski, meditation, svømning, hiking og stemmerehabilitering.

Jonas underviser i Fascial Flow i Hjernerystelsesforeningen, på Den Rytmiske Højskole og på sine egne hold på Nørrebro i København.

Læs mere på Jonas' hjemmeside