Fascial Flow Guide Susanne Laugesen

Susanne Laugesen er uddannet Advanced Fascial Flow® Guide. Desuden er hun uddannet Yoga Instruktør, Krops- & Psykoterapeut, Relationel traumeterapeut, Stresscoach og Mindfulness Instruktør.

Susanne er specielt optaget af sammenhængen mellem krop og psyke, det hele menneske – og har gennem 35-40 år været omkring mange forskellige terapeutiske retninger og bevægelsesformer. Bevægelse i det indre og ydre er Susanne’s anker i hverdagen. Hun har desuden erfaring fra vidt forskellige erhverv, herunder ca. 12 år indenfor arbejdsmarkedsområdet. Susanne underviser i Fascial Flow® i Roskilde.

Læs mere på Susannes hjemmeside

Susannes Fascial Flow® Bevægelser

Facial Kat

En bevægelse UDEN brug af redskaber

Core Kat

En bevægelse UDEN brug af redskaber